Управителният съвет на „Пещерно спасяване“ се състои от председател и двама заместник председателя.

Председател: Валери Пелтеков тел: 089 334 14 04
Заместник председател: Никола Дончев – Джонсън тел: 089 979 21 45
Заместник председател: Трифон Даалиев тел: 088 911 71 87