31 май – 1 юни

След безрезултатните пет гмуркания, леководолазният екип няма възможност да продължи с издирването и се прибира в Пловдив. Добороволците от Пещерно спасяване, подпомагащи леководолазите, също напускат района на Кипилово.

Планират се нови гмуркания през уикенда.

Късно вечерта се разбира, че роднините на изчезналия Красимир са направили връзка с друг водолаз от Велико Търново, който има пещерен опит и е изявил желание да помогне. С него е споделена цялата информация от водолазите, гмуркали се до този момент. Той планира влизане за следващия ден.

Поддържа се комуникация между Пещерно спасяване, водолази и роднини.

2 юни

Водолазът от Търново прави гмуркане за обследване на сифона до старият му край на около 130 м без да открие нищо. Нивото на водата е спаднало с няколко метра. Утре се планира ново гмуркане.