28 май
На 27 срещу 28 май, в района на село Кипилово, има слабо преваляване през нощта. По обяд на 28 май кмета на селото информира, че дебита на водата, излизащ от пещерата е същия, а дебита на реката е спаднал значително.

След прогнозата за стабилна метеорологична обстановка в следващите няколко дни, започва организация по издирване на пострадалия от леководолазни екипи.

На 28 май се предприема работа по разчистване на коритото на реката пред сифона и изпомпване на водата, с цел сваляне на нивото на водата в сифона. Протича постоянна комуникация между екипите на място и леководолазните екипи, които ще предприемат издирването. По това време дебита на водата, излизаща от сифона, започва да спада, но все още е невъзможно проникването на леководолазни екипи в пещерата. Направен е обход по коритото на реката в посока към селото за издирване на вещи на пострадалия.

На 29 май
Продължава работата по изпомпването и разчистването на коритото пред входа на пещерата. Направени са обходи в района за търсене на евентуално губилище на води, които има вероятност да захранват сифона. Търсени са и потенциални по-високо разположени входове на пещерата.

На мястото на инцидента пристига човек от леководолазния екип от Пловдив. Установява, че дебита на водата, излизаща от пещерата, е все още твърде опасен за предприемане на действия по издирване.

Прави се организация за евентуално гмуркане на следващия ден, ако условията позволяват.

30 май
На мястото на инцидента пристига леководолазен екип от Пловдив с подготвена екипировка за гмуркане.

Направени са 3 влизания в сифона, като е достигната приблизителна дължина от около 130 метра и дълбочина от около 19 метра. Не са открити сухи галерии. В крайните части, до които е достигнато, видимостта е изключително ограничена, водата е много мътна.

31 май
Предприема се обход по коритото на реката в посока към и след селото в по-голям периметър от този при първия обход. Леководолазният екип на място планира още 2 гмуркания за деня.

Работата на спасителните екипи продължава.

До мястото на инцидента се допускат само ограничен брой спасители.

Снимки: