Тест на осигуряване със самохват на парапет

При движение по наклонен илли хоризонтален парапет, понякога се налага осигуряване с водещ самохват. Той предпазва от падане назад по въжето при изпускане. Често срещана грешка обаче е, че не се включва карабинерът на водещия самохват към въжето.

Във видеото може да видите колко лесно се откача самохват при друсване под ъгъл, ако няма закачен карабинер към въжето.
Падането е с фактор 1 от около 1 м, и тежест 80 кг. Самохватът се откача при натоварване от само 130 кг, като в резултат оплетката е леко наранена, но въжето не е скъсано. Самохватът е само леко деформиран.

При използване на самохват по наклонен или хоризонтален парапет, винаги закачайте и карабинера му към въжето

Тестът е проведен от Пещерно спасяване Словения