Управителният съвет на „Пещерно спасяване“ се състои от председател и двама заместник председатели.

Председател Никола Дончев – Джонсън +359 899 79 21 45
Заместник председател Енчо Енчев +359 898 360 429
Заместник председател Владимир Георгиев +359 896 682 377
SuperWebTricks Loading...