История

Международна дейност на пещерното спасяване
Участия в сборове по спасяване

1978, май – проведен е първия тренировъчен сбор на спасителите от София в пропастта „Панчови грамади”. Участници спасители от София.

1979, август – първия републикански сбор на спасителите, в който взимат участие главно спасители от София, Ямбол, Пловдив, Враца, Хасково. Тогава е направена най-мащабната акция в „Задънен дол“ и „Проходна”.

1980, октомври – учебна акция с извадена носилка от пещера „Иванова вода“ при с. Добростан. Участват спасители от София.

1981, април – х. Бачо Киро, край Дряновския манастир в проведения курс за спасители, за първи път курсистите изучават елемента „прихващане на пострадал” на едно въже. Веднага след курса се проведе тренировъчен сбор в района на местността Зеленич в пропастта „Кървавата локва” и „Приказна”. От Гърция участва Костас Зупис.

1982, ноември – в Троянския балкан се проведе поредния тренировъчен сбор на спасителите. В него взеха участие спасители от София. Бе проведена спасителна акция в „Малката яма“, проникване в пещерата „Куманица“ за търсене на нови галерии и изкачване на един комин в началото на пещерата.

1983 – съвместен сбор на спасителите и групата, която се готви да замине да проучва пещери в Австрия. Проведена е акция в пещерата „Моровица” при с. Гложене. Проникване в „Малия соват“ и „Джебин трап“.

1984 – Враца на скалите на Вратцата – (нови елементи – Н. Гладнишки, Т. Даалиев).

1985 – Злостен – учебни акции в пропастите „Академик” и „Мъгливата”. Участва Костас Зупис и Петрос Романос от Гърция. След сбора проникване в „Малката яма“ и „Райчова дупка“.

1986 – Враца, „Леденика“ – учебни акции „Беляр“ и „Барки 8“. Участват от Гърция Петрос Романас и Словения Ерик Пач и Звоне.

1988 – Тренировъчен сбор на Врачанските скали.

1988 – Враца в Туристическия дом – Школа по спасяване – Демонстративна акция на „Задънен дол”. Участват спасители от цялата страна.

1989 – Крушуна – учебна акция във „Водопада“. Лакатник – учебна акция в „Темната дупка“. Участват спасители от цялата страна.

1990 – Троян – учебна акция само в „Малката яма”, „Борова дупка“ не е намерена. Участват спасители от цялата страна.

1991 – Враца – учебни акции в „Невестина пропаст” и „Въртешката”. Участват спасители от цялата страна.

1991 – Карлуково – Конференция по спасяване. Участват спасители от: Австрия, Белгия, България, Италия, Румъния, Русия. Учебна акция в „Стубешка марта“ и „Задънен дол“.

1992 – х. Малина – учебна акция в „Голямата Балабанова пещера“. Участват спасители от София. Гложенски Манастир – учебна акция в пещерата „Моровица” – участват спасители от Плевен, Мездра и Троян. Котел в местността „Зеленич“ – учебна акция в пропастната пещера „Луцифер“ – участват спасители от Търговище, Русе, Дряново и Варна. И в трите акции се използва новата носилка на Коко Ланджев.

1993 – Дряново, Дряновски манастир, хижа Бачо Киро – спасителни акции в пещерите „Янтра“ и „Андъка“. Участват спасители от цялата страна.

1994 – Карлуково – всеки спасител изгради самостоятелно определения от комисията елемент, две учебни тренировъчна акции в пропастната пещера „Моровица”. Участват спасители от цялата страна.

1995 – Дряново, Дряновски манастир, хижа Бачо Киро – две акции в „Бальовски обрук“ и действителна акция в пещерата „Топля“. Участват спасители от цялата страна.

1996 – Проведена учебна акция в „Деветашката пещера“. Участват спасители от цялата страна.

1997 – Твърдица, хижа „Буковец“ учебна акция в пропастта „Мъгливия сняг“. Участват спасители от цялата страна.

1998 – Триград – „Каньона“ и „Дяволското гърло“, „Ледницата“ на Гела, „Дрангалешка пропаст“. Участват спасители от цялата страна.

1999 – Дряново, на скалите до Андъка – нови елементи – М. Димитров, Н. Дончев, Р. Вътев, К. Колевски. Участват спасители от цялата страна.

2000 – Кипилово – „Ямата на Кипилово“, екипиране на пропастта „Ямата на Кипилово“ с анкерни болтове, използване на телефон за връзка в пропастта и радиостанции за връзки на повърхността. Участват спасители от цялата страна.

2001 – Плевен – Обучение на Гражданска защита. Елементи на скалите на Кайлъка, учебни акции в пропастта „Кънчова върпина“ и пещерата „Парниците“. Участват спасители от цялата страна.

2002 – Карлуково – учебни акции в „Задънен дол“, „Проходна“ и „Банковица“, Участват спасители от цялата страна.

2003 – Троян – учебни акции в „Малката яма“ и „Борова дупка“ – участват 50 българи и 6 гърци. Участват спасители от цялата страна.

2004, април – тренировка на Лакатник. Участват спасители от цялата страна.

2004, май – тренировка на Карлуково. Участват спасители от цялата страна.

2004 – Врачански балкан „Околчица“ – учебни акции в пропастите „Яворец“, „Панчови грамади“, „Въртешката (№13)“ с участието на спасители от Гражданска защита. Честване 30 години Пещерно спасяване в България. Участва Президента на международната комисия по спасяване към ЮИС – Андре Слагмолен и Петко Недков, инициатор за създаването на пещерното спасяване в страната. Участват спасители от цялата страна.

2005, май – учебни акции в „Луцифер“ и „Кървавата локва“. Участват спасители от цялата страна.

2005, септември – Курс за спасители в пещери и пропасти. Сбор на спасителите – „Банковица“, Горната врата на Проходна – всички елементи, учебни акции в „Моровица“, „Нановица“, „Темната дупка“ на гара Лакатник с участие на спасители от Гражданска защита.

2006, арпил – тренировка на Карлуково.

2006, май – тренировка на Лакатник.

2006, юли – участие в международно учение „ТАКОМ – 2006“ по покана на Министъра към Министерство на държавната политика при бедствия и аварии.

2006, август – учебни акции в „Ледника“, „Ужасът на иманярите“, „Академик“ – гр. Котел.

2006, октомври – малките скали на Вратцата – всички елементи, учебни акции в „Беляр“ и „Барки 8“ с участието на спасители от Гражданска защита.

2006, ноември – курс за спасители в пещери и пропасти.

2006, ноември – Работа с машини и Медицински лекции от д-р Олег Чолаков и Владимир Пашовски.

2007, април – Учебни акции в пропастите „S-20“ и „Дълбоката“ – Карлуково, разбиване на тесняка на последния отвес на пропастта „Дълбоката“.

2007, юни – тренировъчни занимания на скалите пред „Дяволското гърло“ в рамките на Балканския пещерен сбор.

2007, октомври – Учебни акции в пропастите „Партизанската“, „Джебин трап“ и „Бездънния пчелин“, с участието на спасители от Гражданска защита.

2008, април – Медицински лекции от д-р Владимир Пашовски. Учебни акции в пропастите „Партизанската“, „Джебин трап“ и „Бездънния пчелин“, като групите от предишните години са разменени.

2008, септември – курс за спасители в пещери и пропасти, с. Карлуково. Учебни занятия и акции на „Проходна“, „Банковица“, „Рушовата пещера“.

2008, октомври – Тренировъчни занимания на Врачанските скали и учебни акции в пропастите „Яворец“, „Пукоя“, „Панчови грамади“ и „Въртешката (№ 13)“ с участието на спасители от Гражданска защита.

2009, май – Тренировъчни учебни акции в „Ледницита“ на Гела и „Дрангалешка пропаст“

2009, октомври – Тренировъчни акции в „Голямата Балабанова дупка“, „Малката Балабанова дупка“, „Тизоин“, „Граничарската“, „Сагуарото“.

SuperWebTricks Loading...