Тренировъчни сборове на спасителите в пещери

История

Международна дейност на пещерното спасяване
Участия в сборове по спасяване

1978, май – проведен е първия тренировъчен сбор на спасителите от София в пропастта “Панчови грамади”. Участници спасители от София.

1979, август – първия републикански сбор на спасителите, в който взимат участие главно спасители от София, Ямбол, Пловдив, Враца, Хасково. Тогава е направена най-мащабната акция в “Задънен дол” и “Проходна”.

1980, октомври – учебна акция с извадена носилка от пещера “Иванова вода” при с. Добростан. Участват спасители от София.

1981, април – х. Бачо Киро, край Дряновския манастир в проведения курс за спасители, за първи път курсистите изучават елемента “прихващане на пострадал” на едно въже. Веднага след курса се проведе тренировъчен сбор в района на местността Зеленич в пропастта “Кървавата локва” и “Приказна”. От Гърция участва Костас Зупис.

1982, ноември – в Троянския балкан се проведе поредния тренировъчен сбор на спасителите. В него взеха участие спасители от София. Бе проведена спасителна акция в “Малката яма”, проникване в пещерата “Куманица” за търсене на нови галерии и изкачване на един комин в началото на пещерата.

1983 – съвместен сбор на спасителите и групата, която се готви да замине да проучва пещери в Австрия. Проведена е акция в пещерата “Моровица” при с. Гложене. Проникване в “Малия соват” и “Джебин трап”.

1984 – Враца на скалите на Вратцата – (нови елементи – Н. Гладнишки, Т. Даалиев).

1985 – Злостен – учебни акции в пропастите “Академик” и “Мъгливата”. Участва Костас Зупис и Петрос Романос от Гърция. След сбора проникване в “Малката яма” и “Райчова дупка”.

1986 – Враца, “Леденика” – учебни акции “Беляр” и “Барки 8”. Участват от Гърция Петрос Романас и Словения Ерик Пач и Звоне.

1988 – Тренировъчен сбор на Врачанските скали.

1988 – Враца в Туристическия дом – Школа по спасяване – Демонстративна акция на “Задънен дол”. Участват спасители от цялата страна.

1989 – Крушуна – учебна акция във “Водопада”. Лакатник – учебна акция в “Темната дупка”. Участват спасители от цялата страна.

1990 – Троян – учебна акция само в “Малката яма”, “Борова дупка” не е намерена. Участват спасители от цялата страна.

1991 – Враца – учебни акции в “Невестина пропаст” и “Въртешката”. Участват спасители от цялата страна.

1991 – Карлуково – Конференция по спасяване. Участват спасители от: Австрия, Белгия, България, Италия, Румъния, Русия. Учебна акция в “Стубешка марта” и “Задънен дол”.

1992 – х. Малина – учебна акция в “Голямата Балабанова пещера”. Участват спасители от София. Гложенски Манастир – учебна акция в пещерата “Моровица” – участват спасители от Плевен, Мездра и Троян. Котел в местността “Зеленич” – учебна акция в пропастната пещера “Луцифер” – участват спасители от Търговище, Русе, Дряново и Варна. И в трите акции се използва новата носилка на Коко Ланджев.

1993 – Дряново, Дряновски манастир, хижа Бачо Киро – спасителни акции в пещерите “Янтра” и “Андъка”. Участват спасители от цялата страна.

1994 – Карлуково – всеки спасител изгради самостоятелно определения от комисията елемент, две учебни тренировъчна акции в пропастната пещера “Моровица”. Участват спасители от цялата страна.

1995 – Дряново, Дряновски манастир, хижа Бачо Киро – две акции в “Бальовски обрук” и действителна акция в пещерата “Топля”. Участват спасители от цялата страна.

1996 – Проведена учебна акция в “Деветашката пещера”. Участват спасители от цялата страна.

1997 – Твърдица, хижа “Буковец” учебна акция в пропастта “Мъгливия сняг”. Участват спасители от цялата страна.

1998 – Триград – “Каньона” и “Дяволското гърло”, “Ледницата” на Гела, “Дрангалешка пропаст”. Участват спасители от цялата страна.

1999 – Дряново, на скалите до Андъка – нови елементи – М. Димитров, Н. Дончев, Р. Вътев, К. Колевски. Участват спасители от цялата страна.

2000 – Кипилово – “Ямата на Кипилово”, екипиране на пропастта “Ямата на Кипилово” с анкерни болтове, използване на телефон за връзка в пропастта и радиостанции за връзки на повърхността. Участват спасители от цялата страна.

2001 – Плевен – Обучение на Гражданска защита. Елементи на скалите на Кайлъка, учебни акции в пропастта “Кънчова върпина” и пещерата “Парниците”. Участват спасители от цялата страна.

2002 – Карлуково – учебни акции в “Задънен дол”, “Проходна” и “Банковица”, Участват спасители от цялата страна.

2003 – Троян – учебни акции в “Малката яма” и “Борова дупка” – участват 50 българи и 6 гърци. Участват спасители от цялата страна.

2004, април – тренировка на Лакатник. Участват спасители от цялата страна.

2004, май – тренировка на Карлуково. Участват спасители от цялата страна.

2004 – Врачански балкан “Околчица” – учебни акции в пропастите “Яворец”, “Панчови грамади”, “Въртешката (№13)” с участието на спасители от Гражданска защита. Честване 30 години Пещерно спасяване в България. Участва Президента на международната комисия по спасяване към ЮИС – Андре Слагмолен и Петко Недков, инициатор за създаването на пещерното спасяване в страната. Участват спасители от цялата страна.

2005, май – учебни акции в “Луцифер” и “Кървавата локва”. Участват спасители от цялата страна.

2005, септември – Курс за спасители в пещери и пропасти. Сбор на спасителите – “Банковица”, Горната врата на Проходна – всички елементи, учебни акции в “Моровица”, “Нановица”, “Темната дупка” на гара Лакатник с участие на спасители от Гражданска защита.

2006, арпил – тренировка на Карлуково.

2006, май – тренировка на Лакатник.

2006, юли – участие в международно учение “ТАКОМ – 2006” по покана на Министъра към Министерство на държавната политика при бедствия и аварии.

2006, август – учебни акции в “Ледника”, “Ужасът на иманярите”, “Академик” – гр. Котел.

2006, октомври – малките скали на Вратцата – всички елементи, учебни акции в “Беляр” и “Барки 8” с участието на спасители от Гражданска защита.

2006, ноември – курс за спасители в пещери и пропасти.

2006, ноември – Работа с машини и Медицински лекции от д-р Олег Чолаков и Владимир Пашовски.

2007, април – Учебни акции в пропастите “S-20” и “Дълбоката” – Карлуково, разбиване на тесняка на последния отвес на пропастта “Дълбоката”.

2007, юни – тренировъчни занимания на скалите пред „Дяволското гърло“ в рамките на Балканския пещерен сбор.

2007, октомври – Учебни акции в пропастите “Партизанската”, “Джебин трап” и “Бездънния пчелин”, с участието на спасители от Гражданска защита.

2008, април – Медицински лекции от д-р Владимир Пашовски. Учебни акции в пропастите “Партизанската”, “Джебин трап” и “Бездънния пчелин”, като групите от предишните години са разменени.

2008, септември – курс за спасители в пещери и пропасти, с. Карлуково. Учебни занятия и акции на “Проходна”, “Банковица”, “Рушовата пещера”.

2008, октомври – Тренировъчни занимания на Врачанските скали и учебни акции в пропастите “Яворец”, “Пукоя”, “Панчови грамади” и “Въртешката (№ 13)” с участието на спасители от Гражданска защита.

2009, май – Тренировъчни учебни акции в “Ледницита” на Гела и “Дрангалешка пропаст”

2009, октомври – Тренировъчни акции в “Голямата Балабанова дупка”, “Малката Балабанова дупка”, “Тизоин”, “Граничарската”, “Сагуарото”.

SuperWebTricks Loading...