Стенето 1997

Дата: 11.08. – 13.08.1997 г. Пещера: няма име Локация: м. „Хайдушко игрило“, р-т „Стенето“, Стара планина В периода 11-13 август 1997 г. се проведе действителна, спасителна акция в пещера, намираща се в района на „Хайдушко игрило“ в резерват „Стенето“, за изваждането на загиналите от задушаване иманяри: Христо Петров Станков, 48 год. от гр. Г. Оряховица; Николай Маринов Личев, 38 год.