Как да реагираме при инцидент в пещера – основни стъпки

1. Без паника! – първата грешка води до други.
2. Обезопасяване на пострадалия и групата (от падащи камъни, вода, др.).
3. Оценка на състоянието (пулс, дишане) и реанимация, ако е нужно.
4. Изследване за травми и третиране.
5. Известяване за инцидента. Един човек остава с пострадалия, друг излиза, за да извести. Пострадал в безсъзнание не се оставя сам!
6. Подаване на сигнал към Пещерно спасяване с информация за инцидента.
7. Импровизиране на бивак за пострадалия.
8. При промяна в състоянието се известява отново.

Сигнализирайте веднага на Пещерно спасяване!

Председател, ръководител на Западен регион Никола Дончев – Джонсън +359 899 79 21 45
Заместник председател, oтговорник спасителни операции Енчо Енчев +359 898 360 429
Заместник председател, oтговорник спасителни операции Владимир Георгиев +359 896 682 377
Отговорник долекарска помощ и връзки с обществеността Антония Влайкова +359 888 688 999
Отговорник наземна и подземна комуникация Янко Кръчмаров +359 888 601 936
Ръководител на Северен регион Красимир Колевски +359 899 828 209
Ръководител на Южен регион Стоян Кюркчиев +359 889 883 319,

+359 899 910 221


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТ В ПЕЩЕРА

Къде и кога е станал инцидентът? (име на пещера, достъп, координати, час)

Кой подава сигнала? (имена, телефонен номер, квалификация)

Какво се е случило? (точно описание на инцидента)

Колко души са пострадали и какви са травмите? (пол, възраст, имена, травми, в какво състояние са)

Каква помощ е оказана на пострадалите до момента?

Колко души и с каква квалификация са на мястото на инцидента, които могат да помогнат?

SuperWebTricks Loading...