Курсове по Пещерно дело

В периода 2 – 11 септември 2022 г. ще се проведат курсове по Пещерно дело, организирани от “Пещерно спасяване”, съвместно с БТС (Български туристически съюз), за повишаване на квалификацията на пещерняците по следните специалности: 

 1. „Пещерняк“ – основно ниво 
 2. „Техническо усъвършенстване“ 
 3. „Картиране на пещери и пропасти“ 
 4. „Инструктор по Пещерното дело“ 

Кой може да участва?

Курсовете са предназначени за спелеолози и пещерняци желаещи да придобият или повишат своите знания за проникване и картиране на пещери и пропасти. 

 • Курс „Пещерняк“ 

Право на участие имат лица навършили 14 години, но само с писмено родителско разрешение. Това е начално ниво, предназначено за не пещерняци, както и за курсисти не успели да завършат обучението си в курс „Пещерняк“ към клубовете си. 


 • Курс „Техническо усъвършенстване“ 

Право на участие имат всички пещерняци, завършили курс „Пещерняк“ с минимум 2 години стаж. Физически здрави с голяма мотивация. 


 • „Картиране на пещери и пропасти“ 

Право на участие имат всички пещерняци, завършили курс „Пещерняк“. Кандидатите трябва да имат основни познания в картирането на пещери и пропасти. 


 • „Инструктор по Пещерното дело“

Право на участие имат само пълнолетни лица, завършили курс „Техническо усъвършенстване“ или курс „Спасител в пещери и пропасти“, както и курс „Картиране на пещери и пропасти“  имащи минимум 5 години стаж.


Какво ще ви е необходимо за курсовете:

За всички курсове

Лична екипировка за проникване в пещери и пропасти:

 • каска
 • пещеризон
 • ботуши
 • ръкавици
 • необходима екипироква за ТЕВ
 • осветления

За Курс „Техническо усъвършенстване“

 • прониквачна торба
 • аптечка
 • 3 карабинера
 • 3 планки
 • три примки
 • ролка

Спитарник с:

 • чук
 • ръкохватка за спитове
 • метчик М8 (за почистване на стари спитове)
 • гаечен ключ 13 мм или раздвижен ключ

За Курс Картиране на пещери и пропасти

Чертожни пособия:

 • молив/и
 • гума
 • линия
 • граден кръг
 • милиметрова хартия

Място на провеждане на курса.

Курсовете ще се проведат основно на скалите и в пещерите, в района на село Карлуково, както и в учебния център на Пещерно спасяване – Трифон Даалиев – Трънката, намиращ се непосредствено до Национален пещерен дом “Петър Трантеев”.

Местоположение на учебния център.


Цена и битови условия.

Цена за курс: 250 лв. 

Организаторите си запазват правото да променят цената при необходимост

Цената включва:

 • храна (три пъти на ден)
 • използване на базата на учебния център (бани, тоалетни, кухня и др.)
 • използване на специализиран инвентар за провеждане на курса
 • издаване на сертефикати за успешно завършилите

Учебният център разполага с 26 места, като приоритетно ще бъдат настанени курсистите от курс „Пещерняк“. Останалите курсове ще бъдат на поляната пред учебния център, като всеки участник подсигурява сам необходимата му палатка.

Курсистите трябва да носят още:

 • шалте
 • спален чувал
 • възглавница (по желание)
 • стол, ако имате възможност и туристическа маса
 • лични посуда (вилица, лъжица, нож, канче, купа, чиния и др.)
 • лични хигиенни принадлежности и кърпа или хавлия
 • джапанки

Пътните разходи са за сметка на участниците.

Краен срок за подаване на документи: 25 август 2022 г.

Всички курсисти при пристигане трябва да представят:

 1. Валидна застраховка за периода на курса с минимално покритие от 1000 лева
 2. Медицинско удостоверение, че са клинично здрави и не страдат от психични заболявания

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

За повече информация и заявки:
center@caverescue.bg