Управителен съвет

Председател:

Никола Дончев – Джонсън, +359 899 792 145

Членове на УС:

Анри Хаздай, +359 887 565 693

Владимир Георгиев, +359 896 682 377

Димитър Кожухаров, +359 898 297 177

Иво Колчаков, +359 886 110 089

Китен Топалов, +359 888 400 428

Красимир Колевски, +359 899 828 209

Стоян Кюркчиев, +359 889 883 319

Татяна Виналиева, +359 889 080 398