Тест на сила на дърпане с ръце

Тест на силата, с която човек може да дърпа въже с ръце от изправена позиция, но статично и без тласъци.Резултатите могат да варират много, в зависимост от теглото, пола, ръста на човека, но въпреки това са интересни.

Тестове на удължители на опън

Резултати от няколко теста за здравина на удължители, проведени от Miha Staut (Пещерно спасяване Словения) през 2018 г. Здравина при натоварване на опън(на таван) с четири модела удължители Издържливост на протъркване на динемата/въженцето при циклично натоварване на опън.

Тестове на екипировка – среща на ECRA, Лозен 2017

По време на ежегодната среща на ECRA, провела се в България през 2017 г. бяха проведени няколко теста на екипировка и натоварвания при спасителски техники: Шкотов и брамшкотов възел с удължител Често използван метод за безкарабинерно екипиране е с удължител и шкотов или брамшкотов възел.Тествана беше здравината на двата основни метода на връзване в спелеологията: витка от въжето или възел

SuperWebTricks Loading...