Тест на сила на дърпане с ръце

Тест на силата, с която човек може да дърпа въже с ръце от изправена позиция, но статично и без тласъци.
Резултатите могат да варират много, в зависимост от теглото, пола, ръста на човека, но въпреки това са интересни.