История

“Пещерно спасяване” е доброволна, независима и неполитическа организация, осъществяваща дейности по издирване и спасяване в пещери и пропасти на хора, попаднали в екстремални ситуации, оказване на помощ при природни бедствия и аварии, чрез добре подготвени спасителни екипи.

“Пещерно спасяване” е член на ECRA (European Cave Rescue Association).

Историята на пещерното спасяване в България обхваща три основни периода.

През периода си на съществуване, специализираните курсове по пещерно спасяване са завършили над 300 пещерняци, като една част от тях са все още действащи спасители.

От самото си създаване “Пещерно спасяване” се занимава с обучението на спасители и спомага за поставяне на основите на организирано пещерно спасяване на пещерняци от Русия, Турция, Македония, Грузия и Литва. Наши спасители са участвали в съвместни тренировъчни акции във Франция, Словения, Хърватска, Румъния, Сърбия, преминали са различни международни курсове за обучение и участват активно в международни конференции по пещерно спасяване. Пещерни спасители са провеждали обучение на спасители от Аварийно-спасителните групи на Държавната агенция за Гражданска защита.