Подкрепете дейността на „Пещерно спасяване”

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Пещерно спасяване” е доброволческа организация с повече от 45-годишна история. Пещерните спасители са на повикване 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, те безвъзмездно изпълняват дейности за превенция и спасяване при инциденти в пещери и пропасти, мини, шахти и други труднодостъпни места, помагат при издирването на изчезнали по време на бедствия и аварии хора.

Към настоящия момент „Пещерно спасяване” е единствената подготвена спасителна организация с квалифицирани спасители и необходимото оборудване за спасяване на хора при инциденти в пещери и пропасти, мини и шахти, както и труднодостъпни места с въжен достъп.

В България, доброволческите дейности на независими организации, като „Пещерно спасяване”, не са регламентирани, не са припознати от държавата и за подобни организации няма финансова подкрепа. Дейността на сдружението се финансира и осъществява единствено въз основа на членски внос и приходи от дарения и спонсорство.

Екипировката и облеклата, които използват спасителите са лични!

Ако искате да подкрепите дейността на „Пещерно спасяване”, може да го направите по следните начини:

По банков път

Сдружение „Пещерно спасяване“
Банка ДСК

IBAN: BG86STSA93000027833856

BIC: STSABGSF

основание: ДАРЕНИЕ