Видео от зимната тренировка на Пещерно спасяване

Видео от зимната тренировка на Пещерно спасяване

Зимният тренировъчен сбор на спасителите в пещери  се проведе от 4 до 7 март 2021 г. в района на хижа “Христо Смирненски” – Белмекен в Източна Рила. Във видеото с автор Димитър Петров, може да се видят кадри от тренировката, включваща придвижване, осигуряване и взаимопомощ в зимната планина. По-подробна информация за зимната тренировка може да прочетете в разказа на Димитър Кожухаров.

Общо събрание на Пещерно спасяване

Общо събрание на Пещерно спасяване

Управителният съвет на Сдружение „Пещерно спасяване”, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 16.05 2021 г. (неделя) от 8:00 ч., в Хижа Бачо Киро – гр. Дряново. Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: Финансов отчет Отчет за дейността Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2021

Курсове по Пещерно дело

Курсове по Пещерно дело

В периода 18-27 юни 2021 г. ще се проведат курсове по Пещерно дело, организирани от “Пещерно спасяване”, за повишаване на квалификацията на пещерняците по следните специалности:  „Пещерняк“ – основно ниво  „Техническо усъвършенстване“  „Картиране на пещери и пропасти“  „Инструктор по Пещерното дело“  Кой може да участва? Курсовете са предназначени за спелеолози и пещерняци желаещи да придобият или повишат своите знания за проникване и картиране на пещери и пропасти.  Курс

Разказ за зимния национален тренировъчен сбор на спасителите в пещери и пропасти “Белмекен – 2021”

Разказ за зимния национален тренировъчен сбор на спасителите в пещери и пропасти “Белмекен – 2021”

Зимния тренировъчен сбор на спасителите в пещери  се проведе от 4 до 7 март 2021 г. в района на хижа “Христо Смирненски” – Белмекен в Източна Рила. Хижата е разположена на асфалтовия път между м. Юндола и язовир Белмекен на 1860 m н.в. Надморската й височина и района, в който падат обилни снеговалежи гарантираше, че дори и в тази относително безснежна зима ще има

Курс “Спасител в пещери и пропасти”

Курс “Спасител в пещери и пропасти”

В периода 18-27 юни 2021 г. ще се проведе курс за спасители в пещери и пропасти организиран от “Пещерно спасяване” съвместно с ЦПО “Доброволец” (лицензиран учебен център към Националната асоциацията на доброволците в Република България). Завършилите успешно курса ще получат сертификат от “Пещерно спасяване” за спасител в пещери и пропасти и сертификат от ЦПО “Доброволец” за завършен курс по модул “Височинно

Общо събрание на Пещерно спасяване

Управителният съвет на Сдружение „Пещерно спасяване”, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 21.11 2020 г. (събота), адрес на провеждане: Хижа Бачо Киро-Дряново. Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч., при следния дневен ред: Приемане на нови членове. Приемане на нов устав на Сдружението. Избиране на Председател и

SuperWebTricks Loading...