За Пещерно спасяване

Пещерно спасяване е доброволна, независима и неполитическа организация, осъществяваща дейности по спасяване в пещери и пропасти.

Устав на “Пещерно спасяване”

Управителен съвет

История

Международна дейност на пещерното спасяване
Участия в сборове по спасяване