Международна дейност на пещерното спасяване

История

Международна дейност на пещерното спасяване
Участия в сборове по спасяване

През 1965 г. по време на учредителния конгрес на UIS в Любляна, Словения, е създадена Международната комисия по спасяване в пещери по предложение на проф. Анави от Ливан.

През 1971 г. се провежда втората международна конференция по спасяване в пещери в Белгия. Участват 50 души от 17 страни, вкл. инж. Радуш Радушев и Пройно Сомов.

През 1973 г. в заседание на международната комисия по спасяване взимат участие Петко Недков и Христо Делчев. Петко Недков е избран за член на комисията.

Следващите конференции по спасяване са:

1975 г. в Залцбург – Австрия;
1979 в Закопане – Полша. Участват Христо Делчев, Веселин Гяуров, Николай Гладнишки и Трифон Даалиев;
1983 в Агтелек – Унгария. Участват Васил Балевски, Валери Пелтеков, Никола Ланджев, Камен Димчев и Трифон Даалиев;
1987 в Триест – Италия;
1989 в Будапеща, Унгария. Участват Петко Недков, Владимир Пашовски и Трифон Даалиев. Там Трифон Даалиев е избран за секретар на Международната комисия по спасяване.

На срещите през 1988 и 1991 г. в България участие взеха над 60 спасители от страната.

В конференциите по спасяване през 1992 г. в Белгия и Великобритания участват Стефан Цонев и Трифон Даалиев. По време на тези конференции всяка страна показваше използваните в момента техники и методи на спасяване. За първи път беше демонстрирана българската носилка, произведена от Никола Ланджев.

През 2005 година в Аламос, Гърция в заседанията на Комисията по спасяване, проведени в рамките на конгреса участва Трифон Даалиев, Вице Президент на комисията.

През 2007 в конференцията по спасяване проведена в Актелек, Унгария участват Трифон Даалиев, Никола Дончев, Игор Руняшки, Ваньо Станев, Енчо Енчев, Янко Кръчмаров и Нина Даалиев като преводач. Демонстрирана е носилка изработена от Ваньо Станев.

Тези конференции изиграха своята роля, позволявайки общуването на спасители от различните страни да обменят опит, информация, анализи за нещастните случаи, да демонстрират използваните техники и т.н.

От 29 април до 3 май 2004 г. Трифон Даалиев, Ваньо Станев, Цветан Остромски, Теодор Кисимов и Георги Стайчев взеха участие в тренировъчна акция във Водната пещера намираща се над село Каристос, остров Евия, Гърция.

По покана на турските спелеолози от 14 до 19 април 2005 г. осем спасители в пещери в състав Трифон Даалиев, Теодор Кисимов, Георги Стайчев, Цветан Остромски, Константин Стоилов, Константин Касабов, Николай Томов и Светломир Станчев участваха в организирана среща на спелеолози от Турция и България. Българският екип извърши демонстрации на спасителни елементи, използвани за спасяване, представи диапозитиви и филми, показващи спасяването в България, които бяха наблюдавани от присъстващите около 40 турски спелеолози от шест клуба. На следващия ден турските колеги изпълниха няколко пъти демонстрираните елементи с помощта на българския екип.

От 1 до 7 август 2006 г. се проведе сбор на румънските спасителите в пещери в района на Карда в Карпатите, в който взеха участие четирима български спасители: Трифон Даалиев, Ваньо Станев, Георги Стайчев и Георги Георгиев. От румънска страна участваха 20 души, от които 5 завършили курсове във Франция за шеф на екип. На практика само те знаеха повече за спасяването. Българският екип се представи добре, като участва в показването на различните елементи за спасяване и в демонстрирането им и в учебната спасителна акция в пропастта Феликс Авенук Суходол. Срещата беше полезна. Обменен беше ценен опит между българските и румънските спасители в пещери.

От 14 до 20 май 2007 г. в Националния парк Агтелек, Унгария се проведе 11тата Международна конференция по спасяване в пещери и пропасти. В нея участваха Т. Даалиев – ръководител и участници Н. Дончев, В. Станев, Е. Енчев, Я. Кръчмаров, И. Руняшки и преводачката Н. Даалиева. Освен нас присъстваха представители на 24 държави. Доклади за интересни акции и филми, анализи на причини за инциденти, превантивни мерки и доклади на други теми, свързани със спасяването, бяха изнесени от представителите на спелео спасителните организации на страната домакин и на държавите: Великобритания, Румъния, Италия, Гърция, Ливан, Пуерто Рико, Полша, България.

Българският екип представи 2 филма: Тренировъчна акция в пропастната пещера Ледника “Котел 2006” и “ТАКОМ 2006”, които ясно представят работата на отряда, взаимодействието с всички държавни органи и доброволни организации, извършващи спасителни операции.

Удоволствие и гордост предизвика оценката на Алесио Фабрикаторе, Спелео Сокорсо Алпино и Спелеоложико, Италия, за отличната техническа и психическа подготовка на българските спелеолози. Взаимодействието и добрите връзки с българското спасяване бяха споменати и в докладите на Румъния и Гърция.

След демонстрациите на открито беше показан и най-новият модел на носилката, направена от В. Станев, която с добрия дизайн, функционалност и съобразена с всички изисквания за сигурност и комфорт на пострадалия предизвика пълен фурор.

Участия в курсове по спасяване

През 1984 г. Николай Гладнишки и Трифон Даалиев завършват курс по спасяване във Франция. В него те усвояват новите техники, които по-късно въвеждат в България. В рамките на курса осъществяват прониквания в редица пропасти (Тру ки суфл, Тру ки фюм, Шоранж, Грот де Таис, Гуфр Фюман и Гурние). През 1997 година подобен курс завършват Никола Ланджев и Трифон Даалиев, през 1999 г. Милен Димитров, Никола Дончев, Росен Вътев и Красимир Колевски. Те проникват и в част от пещерната система Феликс Тромб – Ла Хен Морт, чиято дължина е 81 км. при денивелация 1018 м.

Новите методи, демонстрирани по време на курсовете, вече се използват от почти всички спасители в страната.

През 2008 година в Сърбия се проведе курс-семинар за спасяване в пещери. В него взеха участие А. Янев, Г. Стайчев, Н. Дончев и Т. Даалиев.

Проведените учебни спасителни акции на скалите и в две от най-дълбоките пропасти в Сърбия подобриха, физическата, техническата и психическа подготовка на участниците. Заедно със спасители от Словения, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина и България положихме основите на транс гранично спасяване на Балканския полуостров.