Втори период (1973 – 1985)

История

Международна дейност на пещерното спасяване
Участия в сборове по спасяване

През 1972 г. се доставя специализирана материална база, която дава възможност през следващата 1973 г. да се проведе първия специализиран курс по спасяване с 14 участника. През 1974 година се проведе втория такъв курс с 14 участника. Участниците в тези курсове се набираха персонално.

Обучените 28 спасители бяха основата за създаване на Аварийно спасителен отряд. Между тях бяха: Трифон Даалиев, Николай Гладнишки, Веселин Гяуров, Кирил Йончев, Траян Георгиев, Анна Пенчева, Кунчо Кунев, Петър Евтимов и други.

Началото на организираното пещерно спасяване е поставено на 31 октомври 1974 г. на специално учредително събрание в София – с главен инициатор Петко Недков.

На това събрание се избира ръководство на АСО в състав от трима души: Петко Недков – началник и двама заместници – Трифон Даалиев и Васил Стоицев. След това се провеждат още курсове, променят се някои от използваните техники. Една част от завършилите курсовете, като Васил Недков, Милен Димитров, Валери Пелтеков, Орлин Атанасов, Сенко Газдов, Веселин Мустаков, Красимир Петков, Вилиян Василив, Николай Гладнишки,Трифон Даалиев, Камен Бонев, Валери Мирчев, проникнаха в най-дълбоките пропасти в света.

Винаги сме се старали нашите спасители да се запознават със съвременните методи за спасяване, използувани от най-развитите в това отношение страни, и да ги прилагат в практиката.

През този период има организирано спасяване, но липсва специализирана носилка за спасяване в пещери. Преди това бе използвана носилка тип “Касин”, подходяща за спасяване от скали, но не най-подходяща за пещери.