Тестове на екипировка – среща на ECRA, Лозен 2017

По време на ежегодната среща на ECRA, провела се в България през 2017 г. бяха проведени няколко теста на екипировка и натоварвания при спасителски техники:

Шкотов и брамшкотов възел с удължител

Често използван метод за безкарабинерно екипиране е с удължител и шкотов или брамшкотов възел.
Тествана беше здравината на двата основни метода на връзване в спелеологията:

  • витка от въжето или възел 8-ца с голямо ухо, с което се плете около удължителя
  • възела се плете с дълъг удължител около ухото на 8-ца във въжето.

Натоварвания при насрещна ролка

При тази техника усилието в елементите е голямо, особено при рязко теглене на полиспаста, или при стремеж за максимално издигане на носилката. Бяха проведени няколко опита с различни начини на теглене.

Здравина на полиспасти

При голямо натоварване (сила на дърпане) самохватите на полиспаста нараняват въжето. Бяха направени опити с колко дърпащи човека това се случва, и при какво натоварване. Опитите бяха при стандартен полиспаст “3:1” с един или два дърпащи самохвата.