Зимен тренировъчен лагер-сбор на Пещерно спасяване

В периода 3 – 6 март 2016 година, в местност „Бодрост“, комплекс Картала близо до Благоевград, се проведе зимен тренировъчен лагер-сбор на Пещерно спасяване.

В сбора взеха участие над 50 пещерни спасители от различните спасителни отряди в страната.

12771998_10205969894946569_2976862273254489952_o

По време на зимните лагер-сборове на Пещерно спасяване участниците се запознават с възможните опасности на зимната планина. Акценти на настоящата тренировка бяха поставени върху обучение по лавинна безопасност, издирване и оказване на първа долекарска помощ на пострадал при лавинен инцидент, безопасно придвижване по различни планински терени, както и подобряване на физическата и психическата подготовка на пещерните спасители.

На 3 март сутринта имаше занятия по позициониране на вакум матрак в различни видове носилки: Sked, стандартната ни пещерна носилка, носилка Petzl Nest, предоставена ни от колегите от водното спасяване.

Ранния следобед премина в лекции и презентации на тема лавинна безопасност и долекарска помощ при лавини. Д-р Бенжамен Ментешев показа презентация, касаеща медицински аспекти при пещерно спасителски дейности, дискутирани в Льо Камп, Ваумаркус, Швейцария (Le Camp, Vaumarcus) по време на 13-тата световна конференция по спасяване.

На следващия ден – 4 март се проведе практическо обучение по лавинна безопасност на терен в планината. Прясно навалелия сняг позволи визуално запознаване с обстановката, дори станахме свидетели на падане на лавина. За целите на тренировката беше подбран безопасен склон, на който пещерните спасители имаха възможност да изследват стабилността на снежната покривка чрез различни тестове. Беше направен „снежен профил“, който показа наличието и вида на снежната покривка в района. Както и тестовете „срязващ тест“, „компресионен тест“ и тест „плъзгащ се блок“, които показаха поведението на снежната покривка при натоварване. След анализиране на резултатите беше направена оценка на лавинната обстановка на учебния полигон.

На терена беше проведена и учебна лавинна акция, в която спасителите имаха различни роли: на ръководители, сондиращи, търсещи, оказващи първа помощ на пострадал при лавина и т.н. По време на учебната акция участниците се запознаха с уредите за откриване на затрупани от лавина: лавинен предавател (така наречения пипс), сонда и лопата. Бяха разиграни различни сценарии за търсене пострадали, някои от които с лавинни предаватели, а други не. На място пещерните спасители се запознаха с правилната употреба на уредите и различните техники на търсене при един или повече затрупани от лавина. Изпробваха се и различни принципи и методи при сондиране с лавинна сонда: грубо и финно сондиране. Участниците упражниха правилната техника на изравяне с лавинна лопата на затрупан при инцидент. Оказваха долекарска помощ на терен на пострадал от лавина. В края на деня се проведе разбор на занятията, на който участниците можаха да зададат допълнителни въпроси.

На 5 март спасителите бяха разделени на две групи. Първата група продължи със заниманията по лавинна безопасност на терена от предишния ден, а втората група пещерни спасители проведоха зимен поход със ски по билото в посока връх Исмаилица. Беше тренирано придвижване в група в колона при пресен сняг и прокарване на пъртина. Водещият определяше темпото според възможностите на най-слабото звено в колоната, като следеше да не се разпокъсва групата. За да се натоварват всички участници равномерно, водещият на групата се сменяше периодично, правейки крачка встрани от посоката на движение и заставяйки най-последен в групата. Метереологичните условия позволиха и закратко придвижването на участниците в мъгла. При намалена видимост се следеше за маркировката и за това да не се разкъсва групата, но не се наложи използването на карта и компас. В края на деня част от участниците се упражниха в извън пистово каране на ски в района.

На 6 март беше събран общия инвентар, почистени помещенията на лагера и всички участници отпътуваха.

Специални благодарности на лекторите д-р Бенжамен Ментешев и Мартин Неделчев, които споделиха своя опит в зимната планина с участниците и без които тренировъчния лагер-сбор на Пещерно спасяване не би се провел така ползотворно и пълноценно.

Снимки от зимния лагер-сбор на Пещерно спасяване.

SuperWebTricks Loading...