На вниманието на спасителните структури, доброволните формирования и доброволците в организациите, занимаващи се със спасителна дейност

Център за професионално образование ЦПО – “Доброволец” към Сдружение „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, организира специализиран курс за обучение по модул “Височинно спасяване с помощта на въжета”. Обучението е високоспециализирано, провежда се на две нива и си поставя следните цели:


Завършилите първо ниво трябва да:
• познават техниката на единичното въже;
• познават и използват личните предпазни средства, използвани при височинна работа;
• познават специализираните средства използвани за обезопасяване и транспортиране на пострадал;
• евакуират пострадал по пресечен терен;
• да използват вече изградени въжени системи, включително въжени парапети и тролей;
• могат да прихванат и спуснат до земята пострадал на единично въже човек;
• могат да импровизират при повреда или загуба на част от екипировката.


Завършилите второ ниво трябва да:
• познават и използват оборудване използвано за спасителна дейност;
• запознати са с нормативната база за височинната спасителна работа в структурите на МВР, ПБЗН ;
• позиционират правилно и използват безопасно спасителна тринога;
• могат да изградят спасителна система за евакуация;
• изграждат товарни и осигурителни въжени системи при спускане и извличане;
• изграждат различни видове полиспасти и познават техните възможности;
• сменят посоката на движение на товарното въже, от извличане към спускане или обратно;
• преминават възел на товарно въже при спускане или извличане;
• организират тролей и пренасят пострадали по него.


Между двете нива “Пещерно спасяване – България” организира допълнителен „Технически“ курс с цел усъвършенстване, надграждане и развитие на техническата на бъдещите спасителите и предварителна подготовка за второ ниво.

В техническия курс могат да участват лица:
– завършили първо ниво на курс “Височинно спасяване с помощта на въжета”;
– завършили курс по „Пещерно дело“ или „Спелеология“;
Преди започване на курса желаещите полагат теоретичен (тест) и практически (движение по спасителни системи, възли, преминаване на прехвърляне и възел) изпит.


Завършилите технически курс трябва да:
• познават теоретичните основи при изграждането на опорни точки за въжени системи за движение на спасителите;
• изграждат самостоятелно опори за спасителни елементи;
• умеят самостоятелно да организират и изграждат на въжени системи, за движение на спасителите;

Как стоят нещата законово?

В България съществува списък с професии за които е нужна определена квалификация (повече информация можете да получите от сайта на националната агенция за професионално образование и обучение тук ), част от тези професии е “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” с номер 861020 от гореспоменатия списък. Тази професия обхваща множество тясно специализирани дейности, разделени на модули:
• спасяване на пострадали хора при ПТП;
• височинно спасяване с помощта на въжета;
• работа с моторни триони;
• работа с пожарни подемни средства;
• работа с моторни агрегати;
• предотвратяване на аварии в химическата промишленост с изтичане на химически продукти от съдове в околната среда и при ликвидирането на пробиви от авто и жп цистерни транспортиращи опасни вещества;
• радиационна защита;
• спасяване на затрупани хора под разрушени сгради и други;
• действия при наводнения;
• отговорник на група за спасителна дейност.

За да получите документ за професията “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” е нужно да завършите гореизброените модули 861020 – Наредба спасител. На завършилите съответния модул се издава сертификат, който дава право на собственика да работи по съответната специализация в случай на нужда. Също така завършилият може да участва в тренировъчни процеси с други спасители и пожарникари при съгласуване със съответните структури.


Кои сме ние?

ЦПО “Доброволец” е учебен център създаден от “Националната асоциация на доброволците в република България”, лицензиран и отговарящ на всички държавни изисквания.
Инструкторите, които ще ръководят това обучение са дългогодишни спасители в пещери и пропасти, специализирали в планинското спасяване и техническите спасявания на височина в сгради и тесни пространства.


За кого е подходящо обучението по този модул?

Модулът “Височинно спасяване с помощта на въжета” е един от най-отговорните и физически трудни модули. Спасяването с въжета често е предизвикателство, което не е за всеки. По тази причина предлаганото обучение е подходящо за физически здрави и издръжливи хора, които не се страхуват от височини. Очаква се хората включили се в този модул да имат добра физическа подготовка и психическа устойчивост.
За желаещите да запишат 1во ниво няма приемен изпит, но има междинен и изходящ такъв. Само хората завършили успешно могат да продължат към 2ро ниво.
Желаещите да запишат 2ро ниво, освен, че имат 1во такова, трябва да преминат успешно входящ теоретичен тест с въпроси и практически тест за организиране и екипиране на система за движение на спасители по вертикални пасажи. Завършилите успешно, трябва да преминат и междинен, и изходящ изпит.


Брой участници.

За да се осигури качествена подготовка на всеки курсист максималният брой участници е 15 души. Курсът ще се проведе при минимум 7 участника.


Къде ще се проведе курсът?

Курсът ще се проведе в учебния център на “Пещерно спасяване – Трифон Даалиев – Трънката” и полигоните около него. Учебният център се намира в близост до с. Карлуково, уникалната забележителност пещера “Проходна” и националния пещерен дом “Петър Трантеев”. намира се тук
Учебният център разполага с общи спални, три бани, три тоалетни, кухня за самостоятелно готвене, учебна зала, място за събиране и други, за повече информация на сайта на “Пещерно спасяване”.


Времетраене.

Първото ниво на курса и Технически курс ще се проведат в периода 7 – 16 октомври 2022 г.

Ако има повече от 15 желаещи за курс първо ниво има възможност за организира на втори такъв през есента на 2022 г..


Цена и условия на курса.

Цената за курса е 350 лв. (за всяко ниво), 200 лв. за „Технически“ курс и включва настаняване в учебния център на “Пещерно спасяване” за времетраенето на обучението, използването на всички екстри с които центърът разполага, осигуряване на лична и колективна екипировка за самото обучение, издаване на сертификат на завършилите успешно.
Храната по време на обучението всеки сам си я осигурява (при желание може да се ползва кухнята на центъра за готварски нужди).
Таксата за участие в курса се заплаща предварително по банков път. В случай на отказ или невъзможност за участие в курса таксата се връща, като банковите такси са за сметка на не явилия се.

Записване

За записване и въпроси моля пишете на email: center@caverescue.bg с копие до jazon@abv.bg. Краен срок за записване 10 дни преди началото на всеки един от курсовете.

Всеки записал се ще бъде уведомен чрез имейл. При запълване на максималният брой места за обучение в курса, записването се прекратява, а желаещите ще бъдат уведомени.

Данните, които са ни нужни при записване можете да намерите в заявлението за участие.

При възникнали въпроси или за допълнителна информация можете да се обаждате на:
0889883319 Стоян Кюркчиев
0886110089 Иво Колчаков


През октомври 2021 г. се проведе първият курс от модула “Височинно спасяване с помощта на въжета” – първо ниво. Успешно завършиха своето обучения 9 курсисти от София, Пловдив, Стара Загора и Казанлък.