На вниманието на спасителните структури, доброволните формирования и доброволците в организациите, занимаващи се със спасителна дейност

Център за професионално образование ЦПО – “Доброволец” към Сдружение „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, организира специализиран курс за обучение по модул “Височинно спасяване с помощта на въжета”. Обучението е високоспециализирано, провежда се на две нива и си поставя следните цели:


Завършилите първо ниво трябва да:
• познават техниката на единичното въже;
• познават и използват личните предпазни средства, използвани при височинна работа;
• познават специализираните средства използвани за обезопасяване и транспортиране на пострадал;
• евакуират пострадал по пресечен терен;
• да използват вече изградени въжени системи, включително въжени парапети и тролей;
• могат да прихванат и спуснат до земята пострадал на единично въже човек;
• могат да импровизират при повреда или загуба на част от екипировката.


Завършилите второ ниво трябва да:
• познават и използват оборудване използвано за спасителна дейност;
• запознати са с нормативната база за височинната спасителна работа в структурите на МВР, ПБЗН ;
• позиционират правилно и използват безопасно спасителна тринога;
• могат да изградят спасителна система за евакуация;
• изграждат товарни и осигурителни въжени системи при спускане и извличане;
• изграждат различни видове полиспасти и познават техните възможности;
• сменят посоката на движение на товарното въже, от извличане към спускане или обратно;
• преминават възел на товарно въже при спускане или извличане;
• организират тролей и пренасят пострадали по него.


Между двете нива “Пещерно спасяване – България” организира допълнителен „Технически“ курс с цел усъвършенстване, надграждане и развитие на техническата на бъдещите спасителите и предварителна подготовка за второ ниво.

В техническия курс могат да участват лица:
– завършили първо ниво на курс “Височинно спасяване с помощта на въжета”;
– завършили курс по „Пещерно дело“ или „Спелеология“;
Преди започване на курса желаещите полагат теоретичен (тест) и практически (движение по спасителни системи, възли, преминаване на прехвърляне и възел) изпит.


Завършилите технически курс трябва да:
• познават теоретичните основи при изграждането на опорни точки за въжени системи за движение на спасителите;
• изграждат самостоятелно опори за спасителни елементи;
• умеят самостоятелно да организират и изграждат на въжени системи, за движение на спасителите;

Как стоят нещата законово?

В България съществува списък с професии за които е нужна определена квалификация (повече информация можете да получите от сайта на националната агенция за професионално образование и обучение тук ), част от тези професии е “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” с номер 861020 от гореспоменатия списък. Тази професия обхваща множество тясно специализирани дейности, разделени на модули:
• спасяване на пострадали хора при ПТП;
• височинно спасяване с помощта на въжета;
• работа с моторни триони;
• работа с пожарни подемни средства;
• работа с моторни агрегати;
• предотвратяване на аварии в химическата промишленост с изтичане на химически продукти от съдове в околната среда и при ликвидирането на пробиви от авто и жп цистерни транспортиращи опасни вещества;
• радиационна защита;
• спасяване на затрупани хора под разрушени сгради и други;
• действия при наводнения;
• отговорник на група за спасителна дейност.

За да получите документ за професията “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” е нужно да завършите гореизброените модули 861020 – Наредба спасител. На завършилите съответния модул се издава сертификат, който дава право на собственика да работи по съответната специализация в случай на нужда. Също така завършилият може да участва в тренировъчни процеси с други спасители и пожарникари при съгласуване със съответните структури.


Кои сме ние?

ЦПО “Доброволец” е учебен център създаден от “Националната асоциация на доброволците в република България”, лицензиран и отговарящ на всички държавни изисквания.
Инструкторите, които ще ръководят това обучение са дългогодишни спасители в пещери и пропасти, специализирали в планинското спасяване и техническите спасявания на височина в сгради и тесни пространства.


За кого е подходящо обучението по този модул?

Модулът “Височинно спасяване с помощта на въжета” е един от най-отговорните и физически трудни модули. Спасяването с въжета често е предизвикателство, което не е за всеки. По тази причина предлаганото обучение е подходящо за физически здрави и издръжливи хора, които не се страхуват от височини. Очаква се хората включили се в този модул да имат добра физическа подготовка и психическа устойчивост.
За желаещите да запишат 1во ниво няма приемен изпит, но има междинен и изходящ такъв. Само хората завършили успешно могат да продължат към 2ро ниво.
Желаещите да запишат 2ро ниво, освен, че имат 1во такова, трябва да преминат успешно входящ теоретичен тест с въпроси и практически тест за организиране и екипиране на система за движение на спасители по вертикални пасажи. Завършилите успешно, трябва да преминат и междинен, и изходящ изпит.


Брой участници.

За да се осигури качествена подготовка на всеки курсист максималният брой участници е 15 души. Курсът ще се проведе при минимум 7 участника.


Къде ще се проведе курсът?

Курсът ще се проведе в учебния център на “Пещерно спасяване – Трифон Даалиев – Трънката” и полигоните около него. Учебният център се намира в близост до с. Карлуково, уникалната забележителност пещера “Проходна” и националния пещерен дом “Петър Трантеев”. намира се тук
Учебният център разполага с общи спални, три бани, три тоалетни, кухня за самостоятелно готвене, учебна зала, място за събиране и други, за повече информация на сайта на “Пещерно спасяване”.


Времетраене.

Първото ниво на курса ще се проведе в периода 06-15.05.2022 г.
Второ ниво на курса ще се проведе в периода 07-16.10.2022 г.
Технически курс ще се проведе в периода 03-12.06.2022 г.


Точните дати на провеждане на всички курсове е възможно да бъдат коригирани на по късен етап поради технически или метеорологични причини.
Ако има повече от 15 желаещи за курс първо ниво има възможност за организира на втори такъв през есента на 2022 г..


Цена и условия на курса.

Цената за курса е 350 лв. (за всяко ниво), 200 лв. за „Технически“ курс и включва настаняване в учебния център на “Пещерно спасяване” за времетраенето на обучението, използването на всички екстри с които центърът разполага, осигуряване на лична и колективна екипировка за самото обучение, издаване на сертификат на завършилите успешно.
Храната по време на обучението всеки сам си я осигурява (при желание може да се ползва кухнята на центъра за готварски нужди).
Таксата за участие в курса се заплаща предварително по банков път. В случай на отказ или невъзможност за участие в курса таксата се връща, като банковите такси са за сметка на не явилия се.

Данни на сметката:

Банкова сметка на Сдружение „Пещерно спасяване”:
ДСК;
IBAN: BG86STSA93000027833856;
BIC: STSABGSF
Основание: Курс


Други данни на сдружението:
Булстат: 176540683
мол: Никола Дончев


Записване

За записване и въпроси моля пишете на email: center@caverescue.bg с копие до jazon@abv.bg. Краен срок за записване 10 дни преди началото на всеки един от курсовете.

Всеки записал се ще бъде уведомен чрез имейл. При запълване на максималният брой места за обучение в курса, записването се прекратява, а желаещите ще бъдат уведомени.

Данните, които са ни нужни при записване можете да намерите в заявлението за участие.

При възникнали въпроси или за допълнителна информация можете да се обаждате на:
0889883319 Стоян Кюркчиев
0886110089 Иво Колчаков


През октомври 2021 г. се проведе първият курс от модула “Височинно спасяване с помощта на въжета” – първо ниво. Успешно завършиха своето обучения 9 курсисти от София, Пловдив, Стара Загора и Казанлък.