Първа помощ в пещерното дело

Пещерното дело е относително безопасен “екстремен спорт” с малък брой и редки инциденти. Въпреки това, риск съществува.

При инцидент, времето за пристигане на спасителите от Пещерно спасяване е дълго: то включва времето за излизане и известяване, събиране на екип, транспорт и т.н, и може да се измерва в часове.

Следователно е много важно всички пещерняци да имат добри познания за оказване на първа помощ. Присъстващите на мястото на инцидента са тези, които могат да направят най-много за пострадалия.

Ръководството “Първа помощ в пещерното дело” представя основните мерки за оказване на първа помощ в случаи на злополука, които са характерни за пещерното дело.

Към него има и протокол за действия при инцидент, който е желателно да се носи от всеки пещерняк.

Ръководството е предоставено за превод безвъзмездно от Пещерно спасяване – Словения (www.jamarska-zveza.si)