Обучения към националното училище за планински водачи

На 17 февруари и 10 март 2017 г., членове на „Пещерно спасяване“ водиха практическите занимания към националното училище за планински водачи – СОУ „Васил Левски“, Черни Осъм. В заниманията бяха заложени основи на обучението за техника на единичното въже – запознаване с екипировката, изкачване и спускане.

Поради студеното време, заниманията се провеждаха на закрито във физкултурния салон. Очакваме затопляне за последващите занимания, които ще се проведат на откритата катерачна стена към училището.

В тях ще акцентира върху усъвършенстване на техниката на придвижване, преминаване на прехвърляния, както и импровизирани техники за самоизвиличане по въже.

Снимки: Красимир Колевски