Обобщена информация за инцидента в „Големия извор”, с. Кипилово

На 25 май 2016 г., в 17:30 часа на тел. 112 е получен сигнал за инцидент с водолаз от Варна, който около 15:00 ч. е влязъл в сифона на пещера „Големия извор” в „Боаз дере“ в с. Кипилово и не е излязъл в контролното си време от 2 часа.

Два часа по-късно в 19:30 часа от оперативен дежурен на Районна дирекция пожарна безопасност и защита на населението (РДПБЗН) Сливен е подаден сигнал и до „Пещерно спасяване“ (ПС) за случилия се инцидент. ПС разпространява информацията до ръководителите в района и до пещерни леководолази, които са част от организацията.

Поради силните валежи по това време, сухите части на пещерата са запълнени с вода и от входа ѝ излиза река, която постепенно увеличава дебита си до 2000 – 3000 литра в секунда. От проведените разговори с пещерни водолази от Плевен и Пловдив става ясно, че към момента нe могат да се предприемат действия по издирване на изчезналия водолаз.

На 26 май сутринта на мястото на инцидента пристигат три екипа на „Пещерно спасяване“ (Търговище, Плевен и София). По това време в района на инцидента има представители на Районно управление „Полиция“ (РУП) гр. Котел, приятели на пострадалия, кмета на с. Кипилово и двама водолази от Варна, свидетели на инцидента, които са подали сигнал до 112.

От последните двама е събрана подробна информация за случилото се. По техни разкази гмуркането, което е предприето от пострадалия е било с цел иманярство. Той е влязъл с две бутилки (10 литра и 3 литра) и тънък неопренов костюм, като в началото не е вързал пилотно въже (осигурителна линия).

Установено е, че към момента не могат да се предприемат действия по издирване на пострадалия в пещерата, поради лошото време (обилни валежи от дъжд) и големия дебит на реката, излизаща от входа.

Водолазен екип от Пловдив потвърждава, че ще предприеме действия по издирване, когато времето и условията позволяват това. Направена е организация за постоянно следене на нивото на водата, излизаща от пещерата.

27 май, интензивните валежи в района продължават. През нощта на 26 срещу 27 май е валяло силно около 7 часа. Обстановката е същата като предходния ден и е невъзможно да се предприемат действия по издирване. От медиите изтича невярна информация за започване на спасителна операция.

28 май, по инициатива на близки и роднини на пострадалия в късния следобед се започват опити за източване на водата от сифона с помощта на помпи и генератори. Със съдействието на РДПБЗН – Сливен и кмета на с. Кипилово, на входа на пещерата са свалени четири помпи и два генератора и са предприети опити за източването на сифона. Междувременно се разчиства и коритото на реката пред входа на пещерата, което помага за сваляне на нивото на водата излизаща от входа с около 50 см. Пускането на помпите не повлиява за намаляване на дебита на водата, излизаща от входа и единствено разчистването на коритото на реката помага за сваляне на нивото.

Метеорологичната обстановка се подобрява, валежите спират и постепенно дебита на водата, излизаща от входа, започва да намалява.

Вечерта пристигат два екипа на ПС от Търговище и София.

29 май, в 7:00 часа дебитът на водата излизаща от сифона е спаднал около 3 пъти. Към този момент от входа излизат около 500 до 1000 литра в секунда. Продължава се с изпомпването и разчистването на коритото на реката. Към мястото на инцидента тръгва още един екип на ПС от София и водолаз от Пловдив, който да огледа състоянието на сифона и да прецени дали могат да се започнат издирвателни водолазни действия. Предприети са обходи за търсене на евентуални губилища на реката на по-високо ниво, които биха могли да захранват сифона и евентуално да се намери по-висок вход на пещерата. До вечерта дебитът на водата спада до около 200 – 300 литра за секунда. Прави се организация за евентуално гмуркане и действия по издирване в сифона на следващия ден. Пристига и екип на ПС от Дряново.

   

30 май, през нощта е превалял слаб дъжд. Дебитът на водата е спаднал до около 100 литра в секунда. Екипи на ПС от Търговище, София, Дряново, Пловдив постепенно се подготвят и организират предстоящите гмуркания.

13:45 часа се прави първо гмуркане за деня с дължина около 120 м. Намерен е фенера на пострадалия. Видимостта в началото на сифона е добра, като към края постепенно водата се замътва и има видимост от около 1,5 метра.

15:15 часа се прави второ гмуркане и подробен оглед на галерията.

21:30 часа се прави трето гмуркане, като се претърсва предполагаемата суха част на галерията, която към момента е била изцяло запълнена с вода. Намерено е продължение на пещерата в дълбочина. Дължината на гмурканията е около 120 метра с дълбочина от 19 метра.

31 май, сутринта се организират няколко групи от ПС, полицията и кмета на Кипилово за претърсване на коритото на реката по течението надолу до края на селото. Междувременно се прави подготовка за следващо гмуркане. Обхождането и оглеждането на коритото на реката остават без резултат.

12:20 часа се прави червърто гмуркане с цел търсене в дълбочина по новата галерия. Достигната е дължина от около 160 метра и дълбочина от 36 метра, като не е открито нищо и не е достигнат край или дъно на галерията.

13:50 часа се прави пето гмуркане за подробен оглед и търсене на евентуални разклонения в основната галерия, отново без резултат.

След поредното гмуркане екипът водолази от Пловдив прекратява проникванията в сифона поради необходимост от друга организация и по-добра екипировка за провеждане на последващи действия по издирване на пострадалия в дълбочина.

През деня роднините на пострадалия провеждат среща и разговори с ясновидка, която твърди, че пострадалия е жив, намира се още по-навътре от достигнатата до сега дължина и ще бъде открит от водолаз с руса коса. Тези твърдения дават нови надежди в роднините и те започват да търсят и други екипи за гмуркане и издирване на водолаза.

01 юни, всички екипи на ПС си тръгват от мястото на инцидента.

До момента други пещерни водолази не са потвърдили готовността си да предприемат действия по издирване на изчезналия водолаз. Единствено водолазният екип от Пловдив поема ангажимент, че ще продължи с издирването при първа възможност.

02 юни, роднините на пострадалия намират водолаз от В. Търново, който твърди, че има опит в гмуркане на пещерни сифони и поема ангажимент да продължи с издирването. Около 14 часа същия прави гмуркане до старите части на сифона, не открива нищо и се отказва да продължи с издирването.

03 юни, проведени са разговори между ПС, водолазите, полицията и роднините на изчезналия водолаз. В резултат на които, към момента издирванията в сифона са спрени, тъй като след шест гмуркания водолазът не е намерен, и на този етап рискът за водолазите от издирване в дълбочина не е оправдан. Взети са предвид достигнатата дълбочина и дължина, липсата на сухи части, температурата в пещерата и количеството въздух в бутилките на изчезналия. Полицията продължава разследването и разпита на свидетели за изясняване на някои странни обстоятелства около случая.

6 – 10 юни, полицията разпитва отново четиримата свидетели на инцидента, но не е открита нова информация. Планира се ново гмуркане в сифона за проверка в дълбочина, както и преглеждане на частите до стария му край. След разговори с водолазния екип от Пловдив се разбира, че за мащабно издирване в дълбочина трябва да подготвят екип от 4 човека. Такъв екип могат да съберат в началото или средата на юли. Междувременно се търси помощ и от специализиран екип на подводно пещерно спасяване от други държави.

Пещерно-водолазни спасителски групи от Словения и Хърватска изявяват желание да помогнат. Също така готовност за помощ изразяват и пещерни водолази от Италия, Румъния и Полша.

На 13 юни 2016 г. е изпратено писмо до Главна дирекция ПБЗН с молба за съдействие за задействане на процедура за международна помощ на основата на двустранни споразумения със Словения или Хърватска, които биха могли да предоставят квалифицирани екипи от пещерно водолазни спасители.

В периода от 14 – 22 юни 2016 г. са проведени множество разговори и срещи с ръководството на ГДПБЗН, които от своя страна назначават комисия за работа по случая. Междувременно е получена информация за цени и график от пещерно-водолазен екип от Словения, който може да реагира веднага. От Хърватска също могат да помогнат, но около средата на юли. От ГДПБЗН отправят запитване към Външно министерство, тъй като България няма подписани двустранни споразумения със Словения или Хърватска. Задействането на международна помощ, посредством европейски механизми, не може да се приложи, поради факта, че не става въпрос за жертви на природни бедствия или аварии, причинени от човешка дейност, а за специфичен едничен инцидент.

На 27 юни е проведена отново среща с Николай Николов – директор на ГДПБЗН, на която присъстват и заместник кмета на община Котел, директора на РДПБЗН гр. Сливен, представители на „Пещерно спасяване“. Очаква се въпросът за международната помощ и най-вече за финансиране на акцията с международно участие да бъде обсъден на заседание на общински съвет гр. Котел. Обсъдени са механизми, по които общината би могла да предостави средства, след което да си ги възвърне, за да не ощетява лимитирания местен бюджет.

След заседание проведено на 28 юли, общински съвет гр. Котел излиза с декларация до министрите на вътрешните работи и околната среда и до областния управител на гр. Сливен. В декларацията се посочва, че ресурса за международна акция е непредвиден в бюджета на община Котел за 2016 година, като осигуряването на сумата ще доведе до сериозни затруднения при текущите финансови задължения на общината. „Смятаме, че представляваните от Вас министерства разполагат с необходимия ресурс и потенциал да доведат издирвателната операция до край” – се посочва в документа.

С това опитите за осигуряване на финансиране и за задействане на европейски механизми, чрез които би могло да се осигури международна помощ се изчерпват.

На 27 август, нивото на сифона е спаднало с около 5 метра и се намира в нормалното си състояние т.е. първите 15 метра от пещерата са суха галерия. Доброволци, пещерни водолази от Пловдив се подготвят за продължаване на дейностите по издирване. Заедно с водолазите на мястото на инцидента присъстват и спасители на ПС от София, Пловдив и Пазарджик, както и водолазен екип на СОД (служба оперативни дейности) – Пловдив, който ще помага с техника и екипировка, представители на полицията, кмета на с.Кипилово и роднини на пострадалия. От сутринта до обяд е обезопасен подхода до входа на пещерата, свалена е и водолазната екипировка. В 14 часа се прави гмуркане до старото дъно за подробен оглед и съставяне на план за гмуркането в дълбочина.

   

28 август, издирването продължава. В 11:00 екип от двама водолази влиза в сифона и се предприема гмуркане в дълбочина. Достигнато е до около 200 метра дължина и 48,2 метра дълбочина, където е открито и тялото на пострадалия в инцидента водолаз. Съобщено е на полицията и роднините. Акцията по издирването приключва в 14:00 часа.

30 август – 10 септември, ПС прави организация по търсене и събиране на водолазен екип за изваждане на тялото на пострадалия от сифона. Проведени са разговори с много пещерни водолази за това как и кой би поел ангажимент да извади тялото на пострадалия. Екип от Бургас потвърждава, че ще поеме ангажимент и ще се опита да извади тялото на повърхността. Нужно е около две седмици за да се направи необходимата подготовка и организация на акцията.

   

30 септември следобед, спасители на ПС от София, Пловдив, Пазарджик и Бургас отново се събират на мястото на инцидента. Към тях се присъединява и екипа от водолази от СОД-Пловдив, който ще подпомогне предстоящата акция с техника и екипировка.

Всички с изключение на екипа на СОД-Пловдив се настаняват в сградата на кметството на спални чували и шалтета.

Вечерта се изготвя план и се прави организация по предстоящата акция за изваждане на тялото на водолаза от сифона.

   

01 октомври, сутринта всички спасители са на мястото на инцидента. Започва подготовката на екипировката на водолазния екип. Пълнят се бутилки с въздух, обезопасява се подхода до входа на пещерата с парапет, пренася се водолазната екипировка. Към групата се присъединява и оперативен екип на полицията. Близо до мястото на инцидента са и роднини на пострадалия.

   

В 13:00 часа се предприема гмуркане от двама души. След като единия от водолазите достига до тялото на пострадалия много бързо, решава да направи опит да го изкара директно на повърхността. Опита е успешен и в 13:40 тялото е на повърхността. Съобщено е на полицията. Повикани са разследващ полицай, линейка и съдебен лекар. Установено е, че бутилките на водолаза са празни, има шпула с въже на ръката, което не е разпънато, има и фенер закачен за екипировката му.

Направена е организация по освобождаване на тялото от екипировката, пречеща за поставянето му в носилка и изнасяне на пострадалия от сухите части на пещерата, през склона до пътя където да се предаде на лекарския екип. В акцията по изваждане и пренасяне на тялото до линейката се използва носилка на ПС. В дейностите по изваждане и пренасяне на носилката участваха спасители от ПС, подпомогнати от служителите на СОД – Пловдив.

Период
25 май – 1 октомври 2016 г.

Пещера
„Големия извор“ в „Боаз дере”, с. Кипилово, обл. Котел.

Продължителност
130 дни

Причини за инцидента
Водолазът не е имал опит в гмуркане на сифони в пещери. Влязъл е с малко въздух и без да използва пилотно въже, което е задължително.

Участници в акцията

Никола Дончев – главен ръководител
Владимир Георгиев – помощник ръководител
Енчо Енчев – координатор

Антония Влайкова – комуникация с ГДПБЗН и Европейската асоциация по пещерно спасяване (ECRA)

Пещерни водолази
Николай Томов, Дечо, Лев Миронов – участвали в акциите по издирване и намиране на тялото.

Георги Генов (Папен) и Стефан Стефанов – участвали в акцията по изваждане на тялото.

Спасители, участвали в акциите
Екип на „Пещерно спасяване“, София: Трифон Даалиев, Валери Пелтеков, Борислав Алексиев, Венцислав Иванов

Екип на „Пещерно спасяване“, Пловдив: Иво Колчаков, Боян Георгиев, Милен Нейчев (Амигото)

Екип на „Пещерно спасяване“, Търговище: Красимир Колевски, Румен Лазаров (Байзела), Иван Николов (Зайзела), Пенчо Тодоров

Екип на „Пещерно спасяване“, Плевен: Милен Димитров, Красимир Петков (Гущера)

Екип на „Пещерно спасяване“, Дряново: Ваньо Станев, Росен Терзиев, Тодор Иванов