Покана за тренировъчен лагер сбор

В периода 3 – 6 септември 2021 г. ще се проведе тренировъчен лагер сбор на „Пещерно спасяване”, организиран съвместно с клуб „Екстремен” – Варна.

Място на провеждане:

с. Тюленово, общ. Шабла, обл. Добрич

координати на разклона: 43.5079764,28.589038

Карта

Подстъпи към обекта с автомобил /с. Камен бряг – с. Тюленово/ или /гр. Шабла – с. Тюленово/. Да не се ползва прекия път от с. Горун

Районът е съставен от органогенни варовици и е разположен терасовидно. Влизане в морето е препоръчително с лек тип обувки. В близост до лагера извира минерална вода с температура 25 – 27 градуса, предимно за миене. Терена позволява изграждане на различни по сложност системи и елементи за транспортиране на пострадал.

Условия за участие:

В сбора могат да участват всички спасители, както и пълнолетни пещерняци имащи желание да се занимават с пещерно спасяване в бъдеще. Лагерът ще бъде на палатки, като всеки участник подсигурява сам бивачната си екипировка (палатка, спален чувал, шалте и т.н.), лична посуда за хранене, лична екипировка за проникване в пещери и пропасти. 

Общата екипировка се осигурява от Пещерно спасяване. 

Клуб „Екстремен” – Варна осигурява бутилирана вода за пиене. 

Транспортните разходи и храната са за сметка на участниците.

За допълнителна информация: Добри Добрев /клуб „Екстремен” – Варна/, тел.: 0896 103 647