Пролетен сбор на Пещерно спасяване

В периода 22 – 25 юни 2017 г. се проведе тренировка в района на „Задъден дол”, с. Карлуково.

По време на сбора бяха отработени класически въжени елементи за извличане и спускане на носила с пострадал.

С едва седемнадесет спасителя на терен, акцията премина бързо, без груби грешки и с минимални усложнения. След приключването й се състоя поетапен за различните елементи разбор, в които бяха дискутирани допуснатите грешки, както и начините за предотвратяването им.

Като заключение, тренировката премина бързо, гладко и успешно.