Временно спиране на издирването в Кипилово

3 юни

Проведени са разговори между Пещерно спасяване, водолазите, полицията и роднините на изчезналия водолаз.
В резултат за момента издирванията в сифона са спрени, тъй като след шест гмуркания водолазът не е намерен, и на този етап рискът за водолазите от издирване в дълбочина не е оправдан. Взети са предвид достигнатата дълбочина и дължина, липсата на сухи части, температурата в пещерата, и количеството въздух в бутилките на изчезналия. Полицията продължава разследването и разпита на свидетели за изясняване на някои странни обстоятелства около случая. След разследването е възможно да се възобнови издирването в сифона.

SuperWebTricks Loading...