Тренировка на Пещерно спасяване на Малката Враца

P1360766По време на Национални експедиции „Каменополски карст 2016” и „Врачански балкан 2016”, които се проведоха в района на Враца, се проведе и тренировка на доброволците от „Пещерно спасяване”.

На 24 и 25 юни на скалите „Малката Враца“ бяха проведени тренировки и демонстрации на методи, ползвани при реални спасителни дейности в пещери и пропасти. Бяха отработени голяма част от основните елементи като: балансьори, парапети, тролеи и др. По време на акциите беше наблегнато върху изчистване на техниката и комуникацията между спасителите при движение на носилката във възходяща, низходяща и хоризонтална посоки.

Видео и снимки от тренировката на „Малката Враца“

SuperWebTricks Loading...