13та международна конференция по пещерно спасяване, Швейцария

300-riss_2015
Място: Льо Камп, Ваумаркус, Швейцария (Le Camp, Vaumarcus, Switzerland)

Период: 16 – 19 април 2015

Участници: Представители на Пещерно спасяване България бяха: Антония Влайкова, Владимир Георгиев, Енчо Енчев, д-р Бенжамен Ментешев.

Общо присъстваха 110 участници от 14 страни: България (4), Швейцария (63), Австрия (2), Белгия (3), Канада (2), Хърватска (5), Франция (11), Германия (8), Унгария (3), Италия (3), Холандия (1), Нова Зеландия (2), Словения (2), Русия (1).

Презентация на REGA – организация за въздушна помощ в Швейцария
(16.04.2015 г.)

В рамките на презентацията бяхме запознати с историята, целите и действащата структура на организацията. Интерес представляваше представената статистика за вида инциденти, при които екипи на REGA са оказвали помощ.

Представена бе карта на разпределение на летателните бази, която позволява да се достига до всяка точка от територията на страната в рамките на 15 мин. при повикване.

По време на практически занимания в три работни групи бяха представени:

  • техническите данни на хеликоптера Eurocopter 145 и квалификацията на членовете на летателния екип (пилот, парамедик, лекар);
  • транспортните съоръжения, които се използват за евакуация на пострадал – мрежа, спасително седло, носилки;
  • медицинското оборудване на хеликоптера.

Представиха и най-съвременните носилки, с които хеликоптерите са оборудвани и са абсолютно съвместими с болничните. По този начин за пострадалия не се налага допълнително преместване от една носилка на друга.

На базата на съществуващ договор между REGA и SSS, двете организации работят съвместно при оказване на помощ на пострадали при инциденти в пещери.

Демонстрация на видове носилки: българска, швейцарска, белгийска

При демонстрации на терен бяха показани подробно начините на сглобяване, „опаковане“ и привързване на пострадал, окачване на носилката в хоризонтално и вертикално положение за швейцарската и българската носилка.

И двата вида дават възможност за хоризонтално или вертикално позициониране и частична изолация от вода. По отношение на дизайна представляват две противоположности: швейцарската носилка е твърда и с форма на корито, обгръщащо тялото. Пострадалият е почти изцяло предпазен от натиск или извиване на тялото. Недостатък е голямото тегло и обем на носилката, които създават проблем в тесни участъци и донякъде при транспорта на самата носилка.

Българската от друга страна е с гъвкава кора, много компактна и улесняваща пренасянето през теснини, както и транспортирането в разглобен вид. Недостатък на българската носилка за момента е, че няма лесна система за регулиране на положението от хоризонтално във вертикално и обратно в движение. При швейцарската регулацията става с шунт, закачен към товарното въже.

При швейцарската интерес представлява използването на полиуретанова пяна за изолация и за прилягане по тялото на пострадалия. Пяната би трябвало да се втвърди и да заеме необходимата форма, въпреки че ползата от нея беше спорна.

Белгийската носилка беше показана само информативно, тъй като не е предназначена за пещерно спасяване.

Повече информация за различни видове носилки и техните спецификации може да видите на уеб страницата на ECRA.

Демонстрация на телефони, използвани при акции

Бяха показани 4 вида телефони: български и френски жични телефони, безжични Nicola 3 и CaveLink.

Българските и френските са аналогични, използващи предаване на аудио сигнал по двужилен кабел. Пробите показаха, че двата телефона са съвместими един с друг. И двата дават възможност за свързване на множество апарати към един кабел, като всеки апарат получава сигнала от другите. Предаването може да става само от един апарат в отделен момент. Разстоянието е ограничено от дължината и качеството на кабела. В практиката ни са използвани на разстояния до около 1.5 – 2 км.

Бяха показани също и безжични телефони Nicola 3 и CaveLink. При тях сигнала се предава чрез радио връзка на ниски честоти. За целта от апарата се разпъват две гъвкави антени с дължина от 10 до 50 м.

Nicola 3 предава аудио (говор), докато CaveLink е система за предаване на кратки текстови съобщения. CaveLink е дигитална система, която поддържа запаметяване на съобщения, изпринтването им, изпращане през определен интервал, препредаване от един апарат на друг, различни езици на интерфейса и др. Възможна е връзка през 300 – 500 м скала.

Предимство на безжичните системи е липсата на кабел и съответно по-бързото им инсталиране, както и защитата на подземните апарати от гръмотевици. Недостатък е ограниченото разстояние, по-сложната работа с тях, както и бавното предаване на текстови съобщения при CaveLink.

Освен презентационната част беше проведен практичен семинар, при който всеки участник имаше възможността да инсталира CaveLink, да предаде съобщение към различни апарати, да го настрои на разбирам за него език на интерфейса.

На 17.04.2015 г. се проведе целодневно занятие в пещера Вальорб (Vallorbe), като бяха дефинирани различни тематични центрове и работни групи: имобилизация; биваци и бивачни съоръжения, оборудване за затопляне на пострадал; демонстрация на елементи и тролеи с извличане на носилка; демонстрации на телефони.

Работна група – средства за имобилизация

Презентирани бяха използваните от SSS имобилизационни средства – на първи избор, както и тези прилагани в условията на бивак. Интерес представляваха средствата за шиниране с термоактивност и променящи твърдостта си материали при абсорбция на влага.

Работна група – биваци и бивачни съоръжения, оборудване за затопляне на пострадали

По време на занятията бяха демонстрирани различни видове палатки и начините за тяхното позициониране. Също така бяха демонстрирани и средства за затопляне на пострадали с хипотермия. Освен термоизолационни фолиа (съвременни модификации) бе представена система базирана на екзотермичен химичен процес за проточно затоляне на вдишвания въздух, използвана при затопляне на пострадали с хипотермия.

Демонстрация на елементи и тролеи с извличане на носилка

В една от големите зали на пещерата Вальорб бяха проведени демонстрации с изграждане на тролей, прекачване на носилка върху него и спускането ѝ. Участваха три страни: България, Франция и Швейцария. Тролеите бяха изградени по аналогичен начин от всички, с изключение на швейцарския, който беше с двойно въже.

  • България – елементи: извличане по отвес с полиспаст и осигуровка; прекачване на тролей преди излизането от отвеса и спускане по наклонен тролей;
    Според отзивите по-късно, демонстрацията беше много добре приета от публиката, тъй като е била без технически проблеми, семпла и с малко хора.
  • Франция – елементи: извличане с балансьор; прехвърляне на втори балансьор, закачен върху тролей и спускане на целия балансьор по наклонен тролей.
  • Швейцария – елементи: само спускане по наклонен тролей от площадка до площадка. Беше показан и интересен метод за спускане на носилката надолу от произволно място в тролея, но с ограничено приложение.

Презентация на тестове на екипировка

Бяха показани резултати и клипове от няколко теста, проведени в Хърватска и Словения.

Тестовете включваха:
Натоварване в опорите и в товарното въже при разрушаване на опора на тролей. Бяха показани резултати с единичен товар (носилка с пострадал), както и с балансьор върху тролей (товар от двама спасители, носилка и пострадал). Максималните натоварвания постигнати са около 600 – 700 кг. в тролея и около 200 – 300 кг. в опорите.

Натоварване на осигурително въже на тролей при скъсване на товарното. Максималното натоварване варира от 200 до 300 кг. Като извод беше посочено, че натоварванията не са високи поради елонгацията на въжето, но осигуровка не винаги е приложима поради голямото пропадане на носилката преди да бъде спряна.

Бяха показани също и тестове с различни начини на окачване на осигурителното въже към носилката, с еднакви резултати като натоварване, но с обръщане на носилката при някои от тях!

Забележка: Някои от присъстващите страни потвърдиха дали използват или не осигурително въже при тролей: Швейцария – да, Хърватска – не, Словения – не, Франция – не

Тест на спускане с десандьор, загуба на контрол и опит за спиране. Целта е да се провери доколко е възможно спирането след изпускане на въжето и неконтролирано спускане. За целта човек тръгва от опората без контрол, пада около 5 м и опитва да възстанови контрола и спре. Тестовете са проведени със стари и нови 9 мм въжета, както и стари и нови десандьори. Резултатите показват, че при комбинацията от стар десандьор и ново въже спирането е изключително трудно или невъзможно. Това би било още по-трудно в реална ситуация, когато спускащият се не очаква падане.

Повече информация и видео клипове може да се видят на фейсбук страницата на ECRA

Презентация на Европейската асоциация по пещерно спасяване (ECRA)

По време на международната конференция бе направена и презентация на ЕCRA (създаване, цели, идеи, организации, членуващи в ECRA). Представени бяха новата уеб страница: caverescue.eu и фейсбук страницата на организацията: https://www.facebook.com/ECRA.rescue, на които се качва периодично информация за тестове на екипировки, тренировки на организациите членки и други актуални новини свързани с пещерно спасителски дейности.

Заседания и работа на Медицинската комисия

На 18.04.2015 г. през целия ден заседава медицинската комисия. В началото бяха изнесени презентации за организацията на обучението по долекарска помощ в пещерното спасяване в Румъния, за медицинското оборудване на спасителните екипи в пещери на Soccorso Alpino – Италия и обучението по долекарска помощ в Нова Зеландия.

В хода на заседанията бяха осъвременени консенсусите за оказване на медицинска помощ, приети на предходните конференции през 2010, 2011, 2013, и 2014 г., касаещи редица спешни състояния като хипотермия, травма при висене, травми на опорно двигателния апарат, оказване на помощ при пострадали, чиято евакуация преминава през сифони. Приети бяха общи препоръки за унифициране на медицинското оборудване при спасителни акции в пещери, приети единодушно от участниците в комисията. Започната бе дискусия относно компетентностите за оказване на долекарска помощ за спелеолози и пещерни спасители както и на компетентностите на лекарите в пещерното спасяване. Бяха изготвени препоръки.

На 19.04.2015 г. резултатите от работата на Медицинската комисия както и препоръките за компетентност бяха представени на всички участници в Конференцията на обща заключителна сесия. Всички анализи, презентации и препоръки ще бъдат качени на уеб сайта на конференцията.

В заключение, участието в Конференцията бе изключително полезно като възможност за обмен на информация и възможност за съвместно формулиране на единни стандарти в рамките на UIS и ECRA за обучението по оказване на долекарска помощ, оказване на медицинска помощ и унификация на медицинското оборудване на спасяване в пещери.

Филми и презентации

Презентации имаше на: Френското пещерно спасяване, Руските доброволци пещерни спасители, въведение в Европейските механизми за гражданска защита и др. А всяка вечер се прожектираха филми, сред които: филм за спасителната акция в Германия от миналата година в пещерата Рѝйзъндинг (Riesending Cave), за инцидента в Перу и последвалата тежка спасителна акция; за инцидент в Швейцария.

По време на конференцията имаше изложение на екипировка от водещи производители, щандове с книги и разбира се множество дискусии в неформална среда, а някои вечери и забавни игри за ловкост и сръчно преминаване на тесняци.

Снимки от 13тата международната конференция по пещерно спасяване.

Повече снимки на фейсбук страницата на Пещерно спасяване

SuperWebTricks Loading...