Тренировка на Софийския отряд на Пещерно спасяване

Тренировка на КомщицаНа 23 и 24 май се преведе тренировка на Софийския отряд на Пещерно спасяване на скалите в близост до с. Комщица. В тренировката взеха участие 18 спасители.

Подобна тренировка се провежда за пръв път на този обект. До този момент скалите са ползвани за обучение на млади пещерняци в техниката на единичното въже. По време на тренировката бяха изградени редица елементи, ползвани при пещерно спасителски дейности. Бяха упражнени елементи като: извличане на пострадал, извличане на носилка с полиспаст и прехвърляне на тролей, извличане на носилка с употребата на насрещна ролка.

Софийския отряд има желание за по-често провеждане на подобни тренировки на скали или пещери. Идеята е да се подобри екипната работа и взаимодействие, като се отработват елементите ползвани при спасителски дейности в пещери и пропасти.

Всички тези прояви са на доброволни начала и не са включени в планираните тренировки на Пещерно спасяване, които са заложени в календарния план.


Повече снимки на фейсбук страницата на Пещерно спасяване.

SuperWebTricks Loading...