Курс “Спасител в пещери и пропасти”

В периода 18-27 юни 2021 г. ще се проведе курс за спасители в пещери и пропасти организиран от “Пещерно спасяване” съвместно с ЦПО “Доброволец” (лицензиран учебен център към Националната асоциацията на доброволците в Република България). Завършилите успешно курса ще получат сертификат от “Пещерно спасяване” за спасител в пещери и пропасти и сертификат от ЦПО “Доброволец” за завършен курс по модул “Височинно спасяване с помощта на въжета”, което е част от модулите по професия “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”. Повече за професията тук .

Кой може да участва?

Курсът e насочен основно към спелеолози и пещерняци желаещи да придобият знания и умения за спасяване в пещери и пропасти. Право на участие имат само пълнолетни лица, завършили курс “Техническо усъвършенстване”, или имащи голям опит с проникване във вертикални пещери. Желаещите да се включат в курса ще бъдат одобрявани предварително, като всеки кандидат ще получи обратна връзка дали е одобрен или не. Участниците в обучението трябва да са много добре подготвени технически и изключително мотивирани.

На 18.06.2021 г., преди започване на курса, ще се проведе входящ изпит с одобрените кандидати. Всеки успешно преминал входящия изпит ще бъде допуснат до участие в обучението. Изпитът включва два елемента:

 • подготовка и екипиране на система
 • прихващане на пострадал и сваляне до земята

Какво ще ви е необходимо за курса:

Лична екипировка за проникване във вертикални пещери:

 • каска
 • пещеризон
 • ботуши
 • ръкавици
 • необходима екипироква за ТЕВ
 • осветления
 • прониквачна торба

Спитарник с:

 • чук
 • ръкохватка за спитове
 • метчик М8 (за почистване на стари спитове)
 • гаечен ключ 13 мм или раздвижен ключ

Допълнително:

 • пет карабинера
 • пет планки
 • три примки
 • ролка
 • прусек 6 – 8 м.

Място на провеждане на курса.

Курсът ще се проведе основно на скалите и в пещерите, в района на село Карлуково, както и в учебния център на “Пещерно спасяване”, намиращ се непосредствено до Национален пещерен дом “Петър Трантеев”.

Местоположение на учебния център.


Цена и битови условия.

Цена на курса: 150 лв. 

Цената включва:

 • храна (три пъти на ден)
 • използване на базата на учебния център (бани, тоалетни, кухня и др.)
 • използване на специализиран инвентар за провеждане на курса
 • издаване на сертефикати за успешно завършилите

Спането ще бъде на поляната пред учебния център, като всеки участник подсигурява сам необходимата му палатка.


Курсистите трябва да носят още:

 • шалте
 • спален чувал
 • възглавница (по желание)
 • стол, ако имате възможност и туристическа маса
 • лични посуда (вилица, лъжица, нож, канче, купа, чиния и др.)
 • лични хигиенни принадлежности и кърпа или хавлия
 • джапанки

Пътните разходи са за сметка на участниците.

Kраен срок за подаване на документи: 31 май 2021 г.


За повече информация и заявки:
center@caverescue.bg 

Електронно заявление за участие в курса