Тренировка на Пещерно спасяване, Котел

В периода от 13 до 16 октомври се преведе тренировъчен лагер-сбор на Пещерно спасяване в района на Котел, местността Злостен.

В тренировките, проведени на 14 и 15 октомври взеха участие 41 спасители от различни градове в България.

Бяха направени акции със симулиране на инцидент в пещерите: Ледената, Ужасът на иманярите и Зъбатата.

На 14 октомври по-голяма част от участниците в тренировката – общо 21, се насочиха към пещерата Ужасът на иманярите. Шест от тях бяха стажанти от курса по спасяване, проведен през септември 2016 г. Пещерата е дълбока -158 м. Тренировъчна акция е провеждана и преди, но въпреки това се наложи да се наковат нови опори в някои участъци. Извличането на носилката от дъното до входа мина безпроблемно и отне 3 часа.

По-малка група се отправи към Ледената. Идеята бе да се прокара кабел (СпелеоТелеком), необходим за комуникация под земята по време на акцията на следващия ден. Пещерата е с дълбочина от -242 м и дължина 1367 м. Голяма част от участъците се преминават на класика (свободно катерене без осигурително въже). Линията бе прокарана и тествана успешно. Бе осъществена връзка от дъното на пещерата до базов лагер и до входа на пещерата Ужасът на иманярите. На следващия ден – 15 октомври се проведе тренировка със симулация на пострадал, претърпял падане и получил фрактура на долен крайник. След пристигане на първата група от спасители, за постадалия бе изграден временен подземен лагер за затопляне. На пострадалия бяха дадени топли напитки и бе извършена имобилизация на контузения крайник. При пристигане на основната група пострадалия бе поставен в носилка и акцията по изваждането му стартира. По пътя бяха изградени системи за осигуровка на спасителите и за безпроблемно извличане на носилката. Общо акцията продължи 6 часа.

По същото време се проведе и акция в пещера Зъбатата. Целта беше да се проведе тренировка в „нова“ пещера, където до сега не се е състояла. Това беше много добро упражнение за 17-те участници, които трябваше да създадат и наковат всички системи за извличане на носилката. За повечето от тях пещерата не беше позната. Както подсказва и името, пещерата е ръбата и тясна 🙂 Хоризонталните части представляват тесен меандър с няколко остри завоя, а подходите към отвесите също са тесни. Проникването на хора не е проблем, но не и извличането на носилка. Наложи се някои участъци да бъдат разширени. Един завой не можеше да бъде преодолян с носилка и трябваше пострадалия да бъде изваден от нея. Всички останали участъци бяха преодолени, но със значителни трудности. Акцията приключи късно вечерта.

Въпреки умората всички участници бяха доволни от добре протеклите тренировки.

SuperWebTricks Loading...