Тренировка на Пещерно спасяване, Котел

В периода от 13 до 16 октомври се преведе тренировъчен лагер-сбор на Пещерно спасяване в района на Котел, местността Злостен.

В тренировките, проведени на 14 и 15 октомври взеха участие 41 спасители от различни градове в България.

Бяха направени акции със симулиране на инцидент в пещерите: Ледената, Ужасът на иманярите и Зъбатата.

На 14 октомври по-голяма част от участниците в тренировката – общо 21, се насочиха към пещерата Ужасът на иманярите. Шест от тях бяха стажанти от курса по спасяване, проведен през септември 2016 г. Пещерата е дълбока -158 м. Тренировъчна акция е провеждана и преди, но въпреки това се наложи да се наковат нови опори в някои участъци. Извличането на носилката от дъното до входа мина безпроблемно и отне 3 часа.

По-малка група се отправи към Ледената. Идеята бе да се прокара кабел (СпелеоТелеком), необходим за комуникация под земята по време на акцията на следващия ден. Пещерата е с дълбочина от -242 м и дължина 1367 м. Голяма част от участъците се преминават на класика (свободно катерене без осигурително въже). Линията бе прокарана и тествана успешно. Бе осъществена връзка от дъното на пещерата до базов лагер и до входа на пещерата Ужасът на иманярите. На следващия ден – 15 октомври се проведе тренировка със симулация на пострадал, претърпял падане и получил фрактура на долен крайник. След пристигане на първата група от спасители, за постадалия бе изграден временен подземен лагер за затопляне. На пострадалия бяха дадени топли напитки и бе извършена имобилизация на контузения крайник. При пристигане на основната група пострадалия бе поставен в носилка и акцията по изваждането му стартира. По пътя бяха изградени системи за осигуровка на спасителите и за безпроблемно извличане на носилката. Общо акцията продължи 6 часа.

По същото време се проведе и акция в пещера Зъбатата. Целта беше да се проведе тренировка в „нова“ пещера, където до сега не се е състояла. Това беше много добро упражнение за 17-те участници, които трябваше да създадат и наковат всички системи за извличане на носилката. За повечето от тях пещерата не беше позната. Както подсказва и името, пещерата е ръбата и тясна 🙂 Хоризонталните части представляват тесен меандър с няколко остри завоя, а подходите към отвесите също са тесни. Проникването на хора не е проблем, но не и извличането на носилка. Наложи се някои участъци да бъдат разширени. Един завой не можеше да бъде преодолян с носилка и трябваше пострадалия да бъде изваден от нея. Всички останали участъци бяха преодолени, но със значителни трудности. Акцията приключи късно вечерта.

Въпреки умората всички участници бяха доволни от добре протеклите тренировки.